xin đường

Những ngộ nhận về xe máy của người dân việt

ngo nhan

 Dưới đây là những ngộ nhận mà tôi đúc rút ra từ những người đi xe máy ở Việt Nam.