thông tin về Mazda CX-5 2016

Mazda CX-5 2016 – cuộc chiến với Honda CR-V tại Việt Nam

Giống như hệ thống option, trang bị an toàn của CX-5 ở mức cao với chống bó cứng phanh ABS,