Off-road

Khả năng Off-road bất chấp mọi địa hình đâu là chiếc SUV đáng mong đợi?

Do được sử dụng nền tảng khung sàn CLAR mới của BMW nên khối lượng của xe sẽ giảm đáng