kỹ năng kinh doanh

Học hỏi từ 10 thói quen của một nhà lãnh đạo giỏi hiệu quả

Các nhà lãnh đạo hiệu quả không bao giờ lãng tránh những gì mà người khác đang nghĩ về họ.