honda sh

Cách khắc phục khi xe máy bị đảo bánh

banh xe

Mất kẹp đối trọng sẽ gây đảo bánh Không gì bực như chạy một chiếc xe bị đảo bánh mà