Giorgetto Giugiaro

Các hãng xe Trung Quốc hút chất xám các hãng xe lớn trên thế giới

Nếu đi vào sản xuất, các mẫu GT96 của Techrules sẽ được sản xuất với khoảng 25 xe mỗi năm.